Thông báo kế hoạch đảo chuyển vị trí cẩu STS 05, STS 06 trong khu vực cầu cảng TCIT

Notice of plan of re-arranging crane position STS 05 and STS 06 in the TCIT's berth area

Kính gửi: Quý Hãng tàu & Quý Khách hàng,

Chúng tôi, Cảng Quốc tế Tân Cảng–Cái Mép (TCIT) chân thành cảm ơn Quý Hãng tàu và Khách hàng đã hỗ trợ và hợp tác với Cảng trong suốt thời gian qua.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và điều kiện khai thác cảng thực tế cũng như nhằm đảm bảo an toàn cho người, hàng hóa và trang thiết bị; Cảng TCIT trân trọng thông báo đến Quý Hãng tàu và Khách hàng kế hoạch đảo chuyển vị trí cẩu STS 05 và STS 06 trong khu vực cầu cảng TCIT như sau: Kế hoạch đảo chuyển vị trí cẩu sẽ được thực hiện tại khu vực 300 mét cầu cảng phía thượng lưu của Cảng từ 7:30 ngày 31/03/2020 đến 19:00 ngày 03/04/2020. Trong thời gian này, 590 mét cầu bến chính còn lại và bến sà lan vẫn hoạt động bình thường.

 Đối với Lịch cầu bến tại Cảng TCIT trong thời gian đảo chuyển trang thiết bị, chúng tôi sẽ cập nhật kế hoạch cầu bến cho Quý Hãng tàu trước ba ngày theo lịch đăng ký của Quý Hãng tàu.

Mọi thông tin cập nhật và các trường hợp khác liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Trực ban Sản Xuất: Hotline: 0969 581 958 – Email: dutyteam@tcit.com.vn; oc@tcit.com.vn; hai.doan@tcit.com.vn; hoa.tran@tcit.com.vn; thanh.nguyen@tcit.com.vn; phat.nguyen@tcit.com.vn; huy.lam@tcit.com.vn

Bộ phận Chăm sóc Khách hàng: Hotline: 0906 700 600 – Email: cs@tcit.com.vn.

Cảng TCIT xin thông báo đến Quý Hãng tàu và Quý Khách hàng kế hoạch đảo chuyển vị trí cẩu STS 05, STS 06 của Cảng như trên.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của các bên.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./.

======English Version======

Dear: Esteemed Shipping Lines and Esteemed Customers,

First of all, we, Tan Cang-Cai Mep International Terminal (TCIT in short) would like to express our sincere thanks for your great co-operation and support during past time.

Based on the business affairs and actual operation situations of the terminal as well as to ensure safety for staff, goods and equipment; TCIT is now pleased to announce the plan of re-arranging position of the two cranes concretely STS 05 and STS 06 in the berth area of TCIT as follows: Re-arrangement plan of these said cranes shall be carried out right at the 300-meter long area of the main berth toward upstream side from 7:30 AM on Mar 31st to 07:00 PM on Apr 03rd, 2020. During the period of its effectuation, 590 meters of the remaining main wharf and the dedicated barging berth are going to be operated as normal.

Regarding the berth schedule during equipment re-arrangement, TCIT shall keep the Shipping Line updated three days in advance according to the registered schedule of yours.

For any matters and/or further information need, please contact us via:

Operations Center on Duty: Hotline: 0969581958 – Email: dutyteam@tcit.com.vn; oc@tcit.com.vn; hai.doan@tcit.com.vn; hoa.tran@tcit.com.vn; thanh.nguyen@tcit.com.vn; phat.nguyen@tcit.com.vn; huy.lam@tcit.com.vn

Customer Service Division: Hotline: 0906700600 – Email: cs@tcit.com.vn.

We kindly inform the Shipping Line and Customers the plan of re-arranging crane position in the berth area of our terminal as stated above.

Highly appreciate your good attention and co-operation.

Thanks and best regards.


***Vui lòng xem file đính kèm tại đây***