Thông báo gia hạn việc tiếp nhận hàng NHỰA PHẾ LIỆU nhập khẩu có cảng đích TCIT

Ref. Notice of extending the trial period of re-accepting imported laden PLASTIC SCRAPS destined to TCIT

Kính gửi: Quý Hãng tàu và Quý Khách hàng,
Nhằm tiếp tục hỗ trợ các Doanh nghiệp nhập khẩu nhựa phế liệu đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất và kinh doanh, Cảng Quốc tế Tân Cảng–Cái Mép (TCIT) trân trọng thông báo: Cảng TCIT sẽ xem xét, gia hạn lần 2 thời gian thử nghiệm của việc tiếp nhận container hàng nhựa phế liệu nhập khẩu có Cảng dỡ hàng (Port of Discharge) và Nơi giao hàng (Place of Delivery / Final destination) là cảng TCIT từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 30/09/2020 cho từng Doanh nghiệp cụ thể; là những đơn vị hợp tác tốt và đáp ứng đẩy đủ các điều kiện mà Cảng chúng tôi đã yêu cầu. Như vậy, đối với các doanh nghiệp được Cảng TCIT xét duyệt tiếp tục hỗ trợ, chúng tôi sẽ tiếp nhận container hàng nhựa phế liệu của các Doanh nghiệp đó từ ngày được gia hạn (01/04/2020) đến 23:59’ ngày 30/09/2020.
Quý Hãng tàu/Quý khách hàng vui lòng liên hệ trước với Cảng về công văn mà Cảng TCIT đã cấp cho từng Doanh nghiệp trong việc đồng ý tiếp nhận hàng nhựa phế liệu với thời hạn cụ thể và xác báo của Cảng về kết quả xem xét hỗ trợ gia hạn cho khách hàng để có cơ sở chính xác trong việc cấp booking.
Rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, ủng hỗ của Quý Hãng tàu và Khách hàng.
Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./.


***************************************************************************************************************************
Dear Esteemed Customers,
In order to continue giving support to enterprises in importing plastic scraps in terms of a production and business affairs to meet the increasing demand for raw materials, we officially announces that the trial period of receiving inbound plastic scrap shipments with Tan Cang - Cai Mep International Terminal (TCIT) declared as its Port of Discharge and Place of Delivery (or Final Destination) shall be considered and giving the 2nd extension from April 01st, 2020 to the end of September 30th, 2020  for each of specific enterprise that has well-coordinated and met mandatory conditions of TCIT. As a conclusion, TCIT will keep receiving plastic scrap containers of enterprises approved by TCIT from the extended date of April 01st, 2020 to 23:59 September 30th, 2020.
With the above important notice, please kindly be requested to contact TCIT in advance for the official correspondences granted to each enterprise by TCIT in agreeing to receive plastic scrap containers with specific deadline and confirmation of TCIT about the result of considering extending the trial period for customers to have a certain basis in releasing bookings.
We kindly look forward to continuously having your great co-operation and support.
Thanks & best regards,

Vui lòng xem công văn tiếng việt tại đây / Herewith is official english notice for your reference.