Announcement of TCIT to stop receiving Scrap Paper Containers imported to Binh Duong Port via TCIT port

Kindly be informed the renewal of TCIT’s official correspondence about plans of handling shipments of Scrap Paper to Binh Duong port.

[Vietnamese below]

With regard to all inbound shipments of Scrap Paper to Binh Duong port, known as "Final destination" transited at TCIT port have been being pended several months and up to now, we kindly update and notify all of you as follows:

Through many times of working and discussing between TCIT and Binh Duong port on the mode of handling all inbound scrap paper containers of their port have been pending and withholding in TCIT container yard but there has been NO positive changes and in fact that Binh Duong port is nearly unable to receive, solve and cope with this grim issue.

Therefore, we have just sent the Official Correspondence to the BOD of Binh Duong port to inform that TCIT port will REFUSE TO RECEIVE all imported scrap paper containers with final destination as Binh Duong port through TCIT started from 0:00 on February 14th, 2019 until further notice.

Note:

  • All shipments of scrap paper from foreign countries being loaded onto vessels in order to transit at TCIT port from 0:00 on January 20th, 2019 will not be accepted by our port either even if the vessels arriving TCIT port before 0:00 on February 14th, 2019.
  • For all imported shipments of Binh Duong port that have been being piled up at TCIT port and may be remained more in stock, we have requested Binh Duong port to take the initiative and have a high sense of responsibility in handling and settling for TCIT port and shipping lines, customers as well by quickly executing the customs clearance and actively arranging barges for continuous transport of pending cargoes to Binh Duong destination as their commitment in writing.

Above is a very important notice that TCIT sent to Binh Duong port and kindly updated for all valued carriers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên quan đến các lô hàng giấy phế liệu nhập khẩu về cảng Bình Dương thông qua cảng TCIT tồn đọng từ nhiều tháng nay, chúng tôi xin gửi đến qúy Hãng tàu thông tin cập nhật và thông báo quan trong như sau:

Qua nhiều lần làm việc, trao đổi giữa TCIT với cảng Bình Dương về phương án giải quyết các lô hàng giấy phế liệu của Cảng Bình Dương đang tồn đọng tại TCIT nhưng không có gì biến chuyển tích cực và thực tế cho thấy cảng Bình Dương gần như không còn khả năng điều tiết, giải quyết và xử lý các lô hàng đã, đang và sẽ tiếp tục tồn đọng tại cảng TCIT.

Vì vậy cảng TCIT đã chính thức gửi công văn thông báo cho Lãnh đạo Cảng Bình Dương về việc TỪ CHỐI nhận hàng giấy phế liệu có cảng đích là Cảng Bình Dương, hiệu lực áp dụng từ 0:00 ngày 14/02/2019 cho đến khi nào có thông báo mới.

Ghi chú:

  • Tất cả lô hàng giấy phế liệu từ đầu nước ngoài được xuất lên tàu (để chuyển về cảng TCIT) từ 0:00 ngày 20/01/2019 trở về sau cũng sẽ không được cảng chúng tôi tiếp nhận dù tàu có cập cảng TCIT trước thời hạn 0:00 ngày 14/02/2019.
  • Đối với tất cả lô hàng nhập của cảng Bình Dương đang và có thể sẽ tồn đọng thêm nữa tại cảng TCIT, chúng tôi đã đề nghị Ban Giám đốc cảng Bình Dương chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao độ trong việc xử lý, giải quyết cho cảng TCIT và cho các Hãng tàu/Khách hàng bằng việc mau chóng thực hiện thanh lý hải quan và tích cực bố trí sà lan vận chuyển liên tục hàng tồn về cảng đích như Cảng Bình Dương đã cam kết bằng văn bản.


Trên đây là thông báo rất quan trọng mà Cảng TCIT gửi đến cảng Bình Dương và cập nhật thông tin cho tất cả quý Hãng tàu và Khách hàng.