Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến thăm, làm việc tại TCIT

22/07/2020
Sáng ngày 22/7/2020, Công ty TNHH cảng Quốc Tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) thuộc...

TCIT KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT GIẢI PHÓNG TÀU

28/05/2020
Ngày 19/05/2020, TCIT đã đạt năng suất xếp dỡ rất cao lên tới 206,19...

CHÀO MỪNG TÀU HYUNDAI PRIDE CẬP CẢNG TCIT - TÀU CONTAINER LỚN NHẤT CỦA HÃNG TÀU HMM TỪNG CẬP CẢNG VIỆT NAM

04/05/2020
Ngày 01/05/2020, Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) đã tiếp...

TCIT thiết lập mức kỷ lục mới về sản lượng xếp dỡ trên 1 tàu mẹ ONE GRUS - 12,562 TEU

15/02/2020
Ngày 15/02/2020, Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT) đã thiết lập mức...

Thông báo tiếp nhận container hàng nhựa phế liệu nhập khẩu có cảng dỡ hàng và cảng đích là cảng TCIT

10/12/2019
TCIT officially announces that the trial period of receiving inbound plastic scrap shipments with...