Tiếp nhận lắp đặt 1 cẩu bờ STS và 2 cẩu khung eRTG (6+1) tại TCIT (08-10/10/2019)

Receipt of 01 STS crane and 02 eRTG (6+1) cranes at TCIT (Oct 08th-10th, 2019)

Kính gửi:         

- Quý Hãng tàu/ Đại lý Hãng tàu;

Quý Khách hàng.

Nhằm triển khai kế hoạch tiếp nhận và lắp đặt các thiết bị nêu trên, đảm bảo an toàn cho người, hàng hóa và trang thiết bị; Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép thông báo kế hoạch tiếp nhận tàu chở 1 cẩu bờ STS và 2 cẩu khung eRTG (6+1) tại khu vực 320 mét cầu cảng phía hạ lưu của Cảng từ ngày 08/10/2019 đến hết ngày 10/10/2019. Trong thời gian này, 570 mét cầu bến chính còn lại và 300 mét bến nghiêng vẫn hoạt động bình thường.

Đối với Lịch cầu bến tại Cảng TCIT trong thời gian TCIT tiếp nhận trang thiết bị, chúng tôi sẽ cập nhật kế hoạch cầu bến cho các hàng tàu theo quy định hiện hành của Cảng.

Mọi thông tin cập nhật và các trường hợp khác vui lòng liên hệ trực tiếp:

- Trực ban Sản Xuất: Hotline: 0969581958 – Email: dutyteam@tcit.com.vn

- Bộ phận Chăm sóc Khách hàng: Hotline: 0906700600 – Email: cs@tcit.com.vn

TCIT xin thông báo đến Quý hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Quý khách hàng kế hoạch tiếp nhận trang thiết bị của Cảng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các bên.

Trân trọng cám ơn./.


****Vui lòng xem công văn thông báo tại đây***


(English version) 

Respectfully to:        Valued Shipping Lines, Shipping Agents,

                                    Valued Customers.

In order to implement the plan of receipt and installation of the equipment mentioned above, as well as to ensure the safety for staffs, goods and equipment; TCIT is announcing the plan of receipt 01 STS crane and 02 e RTG (6+1) cranes at the 320 meters of main berth toward downstream area from Oct 08th to Oct 10th, 2019. During the period of implementation, the remaining 570 meters of main berth and 300 meters of dedicated berth are still operating normally.

Regarding the berth schedule, TCIT will keep the shipping lines updated in accordance with our current regulations.

For any matters or further clarification, please contact us via:

- Operation Team: Hotline: 0969581958 – Email: dutyteam@tcit.com.vn

- Customer Service Team: Hotline: 0906700600 – Email: cs@tcit.com.vn

We kindly inform the Shipping Lines, Shipping Agents and Customers our plan of receipt and installation of the equipment.

Your attention and coordination would be highly appreciated.

Sincerely yours,