Partners
606.732
Recruitment
Recruitment for position of Finance Executive/ Tuyển dụng vị trí chuyên viên Tài Chính (20/02/2013)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH


BẢNG MÔ TẢ CHỨC DANH CÔNG VIỆC

Chức danh công việc: Chuyên viên tài chính

Nhiệm vụ, trách nhiệm:

-         Lập hồ sơ,chứng từ vay

-         Liên hệ với ngân hàng và nhà cung cấp để thực hiện các khoản vay thanh toán cho đối tác.

-         Quản lý hồ sơ chứng từ liên quan đến tài sản thế chấp

-         Lập các báo cáo có liên quan đến hình hình vay vốn và sử dụng vốn vay cũng như trả nợ vay của công ty

-         Giao nhận chứng từ sổ sách với ngân hàng

-         Mở và chuyển tiền vào các tài khoản có kì hạn

-         Đọc và hiểu số liệu báo cáo tài chính để giải trình với Phó Giám đốc tài chính và các đối tác

-         Phân tích các dữ liệu tài chính và phi tài chính

-         Cảnh báo các vấn đề liên quan đến điều hành khai thác trong công ty

Yêu cầu:

1)  Tốt nghiệp Đại học ngành tài chính                                                         

2)  Số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc liên quan: 01

3)  Trình độ tiếng Anh: Trung cấp

4)  Trình độ tin học: Trung cấp

5)  Các kỹ năng chuyên môn khác:

       - Kỹ năng phân tích           

Other articles